Terugblik op de vorige edities


Jonge Architecten Aan Zet 2013 - 2014


Voor deze editie werd de wedstrijd over een andere boeg gegooid. Mijn Huis Mijn Jonge Architect kreeg een nieuwe naam, Jonge Architecten Aan Zet. En de wedstrijd werd uitgeschreven in een tweetrapsformule. Een stadsinbreidingsproject aan de rand van Nieuwpoort, op het voormalige voetbalterrein en Rijkswachtsite wil de Woonmaatschappij IJzer & Zee een complex ontwikkelen van aanleunappartementen, sociale appartementen voor ouderen, sociale koopwoningen en ondergrondse parkeergarage.


Lees meerMijn Huis Mijn Jonge Architect 2012


In 2012 stelde Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij Arro Antwerpen een bouwterrein voor een 19-tal woningen in de projectzone "Varenvelden" ter beschikking.


Lees meerMijn Huis Mijn Jonge Architect 2011


In 2011 draaide de wedstrijd om het ontwerp van 12 sociale woningen voor de SHM Lierse Maatschappij voor Huisvesting.


Lees meerMijn Huis Mijn Jonge Architect 2010


In 2010 was de SHM 'Vooruitzien' uit Beringen participerende bouwheer. Een 18-tal woongelegenheden op een centrumlocatie waren het objectief.


Lees meerMijn Huis Mijn Jonge Architect 2008


In 2008 was de SHM 'Volkswelzijn' uit Dendermonde de bouwpartner met een project voor 15 sociale huurappartementen.


Lees meerMijn Huis Mijn Jonge Architect 2007


In 2007 bood de 'Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting' uit Beveren een bouwperceel aan. Zes sociale koopwoningen vormden de uitdaging.


Lees meer